Achim Godej Zystow promocyjny: Ślónsko kuchnia i Polska Kuchnia Wafle piwne Kalyndorze 2018 Ślónski kartki

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu, www.achimgodej.pl publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuję o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników serwisu są gromadzone, przetwarzane, zabezpieczane.

 1. Jakie dane są gromadzone przez serwis?

  Dane zbierane podczas rejestracji

  Celem skorzystania z niektórych opcji na stronie www.achimgodej.pl, koniecznym będzie zarejestrowanie się użytkownika. W trakcie rejestracji, użytkownik zostanie zapytany o adres e-mail oraz hasło, jakiego używać będzie użytkownik na stronie serwisu.

  Dane zbierane podczas transakcji zakupu

  Celem skorzystania z opcji zakupu towarów na stronie www.achimgodej.pl, koniecznym będzie zarejestrowanie się użytkownika z podaniem szczegółowych danych. W trakcie rejestracji, użytkownik zostanie zapytany o imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz hasło, jakiego używać będzie użytkownik na stronie serwisu.

  Rejestracja jest obowiązkowa, jeżeli użytkownik chce dokonać zakupu.

  Dane zbierane automatycznie

  Podczas wizyty użytkownika na stronie www.achimgodej.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, takie jak IP użytkownika, nazwa domeny oraz typ przeglądarki użytkownika.

  Dane zbierane podczas kontaktu ze sklepem

  W przypadku kontaktu ze sklepem telefonicznie lub e-mailowo, użytkownik przekazuje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 2. W jaki sposób wykorzystane będą dane użytkownika?

  Serwis w żadnym wypadku nie będzie sprzedawać danych zebranych o użytkowniku podmiotom trzecim.

  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do systemu sklepu, zawierania transakcji w serwisie www.achimgodej.pl oraz ich realizacji.

  Dane zbierana podczas transakcji zakupu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od użytkownika należności za zakupione towary oraz wysłania pod wskazany adres zamówionych towarów.

  W przypadku prowadzenia przez www.achimgodej.pl Newslettera, użytkownik zostanie zapytany podczas rejestracji, lub odrębną wiadomością, czy chce go otrzymywać .

  Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, dane użytkownika wykorzystane zostaną w celu wysłania Newslettera.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej www.achimgodej.pl, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a serwisem www.achimgodej.pl, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.

  W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, serwis www.achimgodej.pl może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. W jaki sposób następować będzie kontakt serwisu z użytkownikiem?

  Po dokonaniu przez użytkownika zakupu towaru zgodnie z regulaminem sklepu, otrzyma on e-maile dotyczące zawarcia transakcji i dalszego trybu postępowania. Serwis może również kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, jeżeli wymagać tego będą okoliczności transakcji, lub w przypadku, gdy powstanie konieczność przekazania pilnych informacji dotyczących transakcji.

  W przypadku prowadzenia przez www.achimgodej.pl Newslettera, użytkownik otrzymywać go będzie od serwisu drogą e-mailową.

 4. W jaki sposób następuje zmiana danych osobowych wprowadzonych do systemu przez użytkownika?

  Po zalogowaniu się do serwisu www.achimgodej.pl i wybraniu sekcji „Dane użytkownika”, użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera.

  Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

  Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 5. W jaki sposób wykorzystywane są pliki ciasteczek ("cookies")?

  Serwis www.achimgodej.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania ze strony sklepu oraz do przechowywania informacji o sesji w celu uwierzytelnienia użytkownika.

  Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 6. W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe użytkowników?

  Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem sklepu gdy zbierane są dane osobowe użytkownika, jest zaszyfrowana.

  Hasło użytkownika, jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, dzięki czemu administrator nie jest w stanie odczytać oryginalnego hasła użytego przez użytkownika przy logowaniu.

  Dodatkowo, bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dn. 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 7. Zmiany naszej polityki prywatności.

  Serwis www.achimgodej.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 8. Kontakt z serwisem

  e-mail: achim@achimgodej.pl

Wykonanie InnyPunktWidzenia.pl
Achim Godej © 2018