O nos

Przajymy Ślónskowi, beztóż my prziszli na idyj Achim Godej. Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli. Mómy chyńć poasić sie naszóm godkóm i ślónskom kulturom. Chcieliby my, iżby Hanysyi i Gorole niy wadzili się, ino byli radzi jedni drugim. Achim mo kuplować, a niy tajlować, i mo uczyć, ino ale tak, co by wszyscy mieli uciecha z tego. Ślónskie dizajnery łonaczóm richtich fajne łóne, kerych nikaj indzi niy uwidzisz, bo w nich je pomiynszano miastowo i grubiorsko tradycjo, ślónski bery i bojki, roztoliczne kultury i moderny baukunszt. Z tego wszystkiego je ulepióny teroźniyjszy Ślónsk. Momy chyńć pokozać inkszym, że my sóm radzi sam miyszkać i godać, a naszóm godkóm idzie godać i pisać o wszyjstkim. 

Idzie nos znojść na facebooku: www.facebook.com/godejachim

i na strónie www.achimgodej.pl

Idzie tyż do dos napisać abo zatelefonować:

achim@achimgodej.pl

tel. 502295357 i (32)7489016

Nasz adres:

ul. Piastowska 2/80

40-005 Katowice

Kónto:  ING 13 1050 1386 1000 0090 9573 2948

NIP: 626-126-04-99

REGON: 242947841

Wykonanie InnyPunktWidzenia.pl
Achim Godej © 2018